محمدحسین جعفریان کارشناس ارشد مسائل افغانستان با انتشار این فیلم نوشت این فیلم مربوط به روز‌های آغازین تسلط طالبان بر استان فراه در همسایگی مرز‌های ایران است. گفته‌شده پس از تصرف شهر فراه (که در نقشه تقریبا روبروی بیرجند ما قرار دارد) این عضو احتمالا محترم ط‌البان بلافاصله به عنوان استاندار منصوب شده‌اند. پس جناب استاندار با دیدن ساختمان استانداری و دفتری که تقدیمشان شده است، سر از پا نشناخته و چنین به وجد آمده‌اند.

رقص آقای استاندار جدید دریافت

 حجم: 1.77 مگابایت
توضیحات: فردی از گروه طالبان که به محض ورود به ساختمان استانداری و انتصاب بعنوان استاندار شروع به خوشحالی میکند . او فارغ التحصیل دانشگاه است .